| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

4. 4. 2017
V projektu "Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor" želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskih programov oz. posameznih predmetov, tako na prvi kot drugi stopnji študija, okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih metod učenja in poučevanja kot v znanstveno-raziskovalnem delu in inovativnih dosežkih na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved.