| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Povabilo študentom k sodelovanju v mednarodnem projektu

20. 11. 2014
Študente vabimo k sodelovanju v mednarodnem projektu z naslovom Healthy lifestyle for aging well (HLAW).

Projekt naslavlja aktualno problematiko staranja prebivalstva, ki postaja eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja.

VZŠCE je skupaj s tremi tujimi partnerskimi inštitucijami:
- Medical University of Lublin, 
- University of Oulu in 
- Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU)
uspešno kandidirala na razpisu Erasmus+, KA, Strateška partnerstva v visokem šolstvu. Tako smo dobili priložnost, da z dodatnim izobraževanjem, osveščanjem in vključitvijo zdravstvenih delavcev v izvedbo projekta (študentov zdravstvene nege), omogočimo izboljšanje kakovosti življenja in zdravja starejših ter jim pomagamo, da ostanejo čim dlje aktivni člani družbe. Za dosego tega cilja je ključnega pomena, da starejši populaciji zagotovimo boljšo zdravstveno pismenost, s katero so korak bliže k aktivnemu in zdravemu načinu življenja in staranja.

V okviru projekta HLAW bo na temo aktivnega staranja izvedenih več aktivnosti, med drugim tudi raziskave, katerih rezultati bodo predstavljeni v okviru dveh poletnih šol z mednarodno udeležbo. Prva poletna šola bo na VZŠCE potekala od 25. 5. do 5. 6. 2015, druga pa od 23. 5.  do 3. 6. 2016. 

V okviru raziskovalnih aktivnosti se bo na VZŠCE oblikoval raziskovalni tim, v katerega boste poleg nosilca/predavatelja vključeni tudi študentje. Vsebina raziskav prvega leta oz. prve raziskovalne faze se bo nanašala na zdravstveno pismenost, zdrav življenjski slog ter telesno aktivnost starejših ljudi.

Študentje pa imate možnost sodelovati tudi na poletni šoli ali pri obeh aktivnostih (raziskava in poletna šola).

Vsaka od navedenih aktivnosti je ovrednotena s 3 KT. 
V primeru, da boste sodelovali, lahko pridobite najmanj 3 KT (za sodelovanje pri raziskavi ali poletni šoli) ali največ 6 KT (za sodelovanje pri obeh aktivnostih). To pomeni, da vam ni potrebno opravljati enega ali dveh izbirnih predmetov, ki sta obvezna v posameznem letniku.

Prednosti vašega sodelovanja so naslednje:
- možnost pridobitve kreditnih točk (KT),
- pridobitev pomembnih raziskovalnih izkušenj, znanj in veščin,
- oblikovanje novih idej,
- krepitev jezikovnih kompetenc,
- sodelovanje v mednarodnem timu,
- druženje in navezovanje stikov s tujimi študenti in profesorji.

Uradna predstavitev projekta bo v ponedeljek, 1. 12. 2014 ob 14.30 v PC. 

Dodatne informacije so vam na voljo v mednarodni pisarni pri mag. Jerneji Meža, tel. št. 03/428-79-07 ali international@vzsce.si.

Vljudno vabljeni!

Dekan VZŠCE
izr. prof. dr. Gorazd Voga