| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

VZŠCE z uspešno prijavo na razpis pridobila sredstva za izvedbo mednarodnega projekta

9. 10. 2014
VZŠCE je bila uspešna pri prijavi projekta na razpis Erasmus+, ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva. 
Skupaj s partnerskimi inštitucijami:
-  Medical University of Lublin,
-  University of Oulu in
-  Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) 
bomo tako v naslednjih dveh letih izvajali projekt z naslovom Healthy lifestyle for aging well (HLAW). 

Projekt naslavlja aktualno problematiko staranja prebivalstva, ki postaja eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja.
Cilj partnerstva je, da z dodatnim izobraževanjem, osveščanjem in aktiviranjem zdravstvenih delavcev (študentov zdravstvene nege), omogočimo izboljšanje kakovosti življenja in zdravja starejših ter jim pomagamo, da ostanejo čim dlje aktivni člani družbe. 
Projekt ponuja mednarodni in interdisciplinarni pristop k dvigovanju pismenosti starejših s področja zdravega načina življenja za kakovostno/aktivno staranje.