| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Obisk gostujočih visokošolskih učiteljic, dr. Satu Elo in dr. Pirjo Kaakinen, iz Univerze Oulu, Finska

12. 6. 2014

Izvedli sta predavanji z naslovoma The well-being supportive physical environment for older people with dementia in The chronically ill adults quality of counseling. S svojim prispevkom je Satu Elo sodelovala tudi na mednarodnem simpoziju s področja paliativne zdravstvene nege v organizaciji VZŠCE s prispevkom Palliative care and environment in which we look after people with dementia - some examples from Finland.

V okviru gostovanja sta gostujoči predavateljici s prodekanom za izobraževanje viš. pred. mag. Kaučičem obiskali Dom Viharnik, dom starejših najnovejše generacije, v Krajnski Gori.