| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Prodobitev Erasmus listine za terciarno izobraževanje

10. 1. 2014
Evropska komisija je Visoki zdravstveni šoli v Celju podelila Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina omogoča, da visoka šola sodeluje v  programu Erasmus + za celotno obdobje trajanja programa, od 2014 do 2020. Hkrati pa pridobljena listina v okviru tega programa določa tudi splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov.