| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mobilnost študentov in osebja

V okviru programa Erasmus + ključna aktivnost 131 (KA131) omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja tako mobilnost študentov za namen študija in opravljanja prakse kot tudi visokošolskih učiteljev za namen poučevanja in ostalega osebja za namen usposabljanja.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti znotraj KA131 prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi na institucijah, ki so v projekte vključene ter ne nazadnje inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja. Projekti bodo namreč pripomogli k:

- izboljšanju mednarodnega sodelovanja in delovanja v mednarodnem okolju;
- iskanju novih metod, praks in načinov izobraževanja;
- kreiranju sinergij in umeščanju dobrih praks v delovanje organizacij.

Na podmenijih "Osebje" in "Študenti" so objavljeni razpisi za mobilnost. Vabljeni k prijavi!
Mednarodna mobilnost - izkušnje študentov
Na spodnji povezavi si lahko preberete intervju, ki je bil opravljen s študentko Leo Plevčak, ki jev študijskem letu 2013/14 3 mesece preživela na Portugalskem, v mestu Porto, kjer je tudi uspešno opravila celotno klinično usposabljanje.
V študijskem letu 2014/15 se je Erasmus izmenjave na Poljskem udeležila Melita Bergant. Njeni vtisi so zbrani v članku v Utripu (št. 11/2015):