| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mobilnost Rijeka

V času od 23. do 25. 5. 2016 je bila izvedena mobilnost v okviru programa Erasmus+. Prodekan za izobraževalno dejavnost, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič je obiskal partnersko institucijo - Fakulteto za zdravstvene študije v Reki (Univerza v Reki).

Mag. Boris Miha Kaučič je v okviru mednarodne izmenjave opravil razgovor z red. prof. dr. Danielo Malnar, prodekanico za izobraževanje, in izr. prof. dr. Štefico Dvornik, Erasmus koordinatorico na Fakulteti za zdravstvene študije v Reki. Razgovor je bil namenjen krepitvi nadaljnega sodelovanja na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter Erasmus+ mobilnosti za visokošolske učitelje, zaposlene in študente zdravstvene nege. Mag. Kaučič je predstavil koncept 4. Evropske študentske konference s področja zdravstvene nege, ki bo letos v mesecu novembru potekala na Visoki zdravstveni šoli v Celju. K aktivnemu sodelovanju je povabil študente zdravstvene nege, ki študirajo na Fakulteti za zdravstvene študije v Reki.

V okviru delovnih aktivnosti je mag. Kaučič obiskal dve učni okolji kot možni lokaciji za opravljanje kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege Visoke zdravstvene šole v Celju v okviru programa Erasmus+. Obiskal in ogledal si je Dom za starejše Kantrida v Reki in opravil razgovor o sodelovanju z direktorico zavoda, gospo Marijo Maras. Delovni obisk je potekal tudi v prvem hrvaškem centru za paliativno oskrbo HOSPICIJ (Reka). Z direktorico centra, gospo Danielo Orbanić, se je dogovoril za sodelovanje na področju paliativne oskrbe, predvsem za študijske obiske bodočih študentov magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba, ki ga prične Visoka zdravstvena šola v Celju izvajati v naslednjem študijskem letu. V okviru dogovorjenih obiskov bodo študenti magistrskega študijskega programa spoznali primere dobrih praks paliativne oskrbe.