| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

7. evropska konferenca študentov zdravstvene nege, Oulo, Finska; 24. 2 .- 9. 6. 2021

V obdobju od februarja do junija 2021 je potekala mednarodna študentska konferenca študentov zdravstvene nege z naslovom »International Nursing Ethics 2021«. Konferenca je potekala na daljavo v obliki predavanj in delavnic ter v mednarodno mešanih skupinah študentov in predavateljev. Sodelovalo je šest visokošolskih inštitucij: Visoka zdravstvena šola v Celju, Oulu University of Applied Sciences, Finska, University of Lincoln, Anglija, University of East Anglia, Anglija in Medical University of Lublin, Poljska. Predstavnica študentov Visoke zdravstvene šole v Celju je bila Sanela Pečečnik, sodelovali sta tudi visokošolski učiteljici izr. prof. dr. Bojana Filej in pred. mag. Brina Felc.

 

Cilj študentske konference je bilo pridobiti dodatna znanja ter se poglobiti v aktualne teme etike zdravstvene nege v različnih državah Evrope. Iskali smo odgovore na različna vprašanja npr. »Ali se soočamo z enakimi izzivi ali obstajajo razlike med našimi državami in kulturami?« in  »Kakšne izzive na področju zdravstvene nege in etike zdravstvene nege je prinesel Covid-19?«

 

Konferenca je bila razdeljena na 5 srečanj. Prvo uvodno srečanje je potekalo 24. februarja in je bilo namenjeno seznanitvi z obravnavano temo ter medsebojnemu spoznavanju. Drugo srečanje je potekalo 24. marca, osrednja tema tega srečanja je bilo etično odločanje. Tretje srečanje je bilo izvedeno 14. aprila in je obravnavalo etiko zdravstvene nege na različnih področjih zdravstvene nege. Predzadnje srečanje, ki se je dotaknilo položaja zdravstvenih delavcev v času epidemije Covid-19, je bilo izvedeno 12. maja. Na zadnjem srečanju dne, 9. junija, so se študenti in predavatelji sprehodili skozi vse obravnavane teme ter pripravili povzetke vseh srečanj. 

 

Poleg omenjenih srečanj so študenti v vmesnem času, med posameznimi delavnicami, sodelovali v mednarodnih študijskih skupinah ter opravljali različne naloge, ki so jim bile dodeljene. Opravljene naloge so nato predstavili ostalim udeležencem na naslednjem skupnem srečanju.