| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

Visoka zdravstvena šola v Celju si kot mlada visokošolska institucija, ustanovljena leta 2009, skladno s Strategijo razvoja VZŠCE, prizadeva za čim večjo vpetost v mednarodni visokošolski prostor, tako z vidika mobilnosti visokošolskih učiteljev, strokovnega osebja in študentov kot s širitvijo sodelovanja in z izvajanjem mednarodnih projektov s tujimi partnerskimi institucijami.

Projekt "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju"

Projekt ''Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor''