| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodno sodelovanje

VZŠCE je že od začetka svojega delovanja s pridobitvijo univerzitetne listine Erasmus, z organizacijo in izvedbo mobilnosti in s sodelovanjem v mednarodnih projektih nakazala svojo usmeritev v mednarodni prostor in evropsko sodelovanje. Z vključevanjem v nov program Erasmus+ in s pridobitvijo Erasmus listine za terciarno izobraževanje za obdobje od 2014 do 2020 (256298-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE) pa to svojo usmeritev le še potrjuje in nadgrajuje.

Uspešno navezujemo stike s tujimi visokošolskimi institucijami s področja zdravstva in zdravstvene nege ter si prizadevamo pridobiti sredstva na razpisih Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s tem svojim študentom in visokošolskim učiteljem zagotavljali tako informacijsko kot tudi finančno podporo pri mednarodni izmenjavi. 

Zavedamo se, da imata mednarodno sodelovanje in izmenjava velik pomen pri zagotavljanju kakovosti visoke šole, zato ostaja dodajanje evropske dimenzije ena izmed naših prioritetnih nalog. Študente spodbujamo, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini in si s tem pridobijo pomembna sodobna znanja, mednarodne izkušnje in možnost socializacije za multikulturnost, kar jih pripravi na boljše in lažje življenje in delo v spreminjajočem se svetu. 

Prav tako spodbujamo visokošolske učitelje, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah in mednarodnih projektih, saj s tem prispevajo k izmenjavi znanja, izkušenj, idej in primerov dobre prakse. Nova znanja, kompetence in izkušnje nato vnašajo  v svoje delo na visoki šoli. Za podporo mednarodnemu sodelovanju na VZŠCE deluje pisarna za mednarodno sodelovanje, ki študentom in visokošolskim učiteljem nudi vse potrebne informacije in svetovanje.

VZŠCE je v celoti uvedla bolonjski sistem, kar našim in tujim študentom omogoča priznavanje pridobljenega znanja in kreditnih točk v tujini.