| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Intenzivna medicina

Intenzivna medicina

Uredili: izr. prof. dr. Boriana Kremžar, prof. dr. Štefan Grosek, izr. prof. dr. Gorazd Voga
Leto izdaje: 2019
Število strani: 1341
Cena: 160,00 €

Iz recenzije prof. dr. Alana Šustića, dr. med.:

''Delo Intenzivna medicina je kakovosten in zelo obsežen učbenik, ki obsega praktično vsa področja intenzivne medicine, vključno s specifičnim intenzivnim zdravljenjem otrok in novorojenčkov. Uredniki so znani slovenski strokovnjaki na različnih področjih intenzivne medicine, prav tako tudi večina izbranih 128 avtorjev sodi med ugledne strokovnjake z različnih področij intenzivne medicine. Posebej je treba poudariti, da so uredniki kot soavtorje združili specialiste več različnih področij, ki sodelujejo pri intenzivnem zdravljenju, od specialistov anesteziologije, reanimatologije in intenzivne medicine, specialistov interne medicine, kirurgije in pediatrije, do tistih, ki jih redkeje omenjamo v subspecializaciji intenzivne medicine, čeprav so v tem okviru prav tako zastopane. Učbenik je zasnovan v obliki 23 enot s skupno 1342 stranmi. V 23 poglavjih so, poleg splošnih načel intenzivnega zdravljenja in obravnave posameznih organskih sistemov, obdelana tudi pomembna etična in organizacijska vprašanja in temeljna medicinska znanja, ki so brezpogojno potrebna za razumevanje te moderne klinične stroke. Knjigo „Učbenik intenzivne medicine“, ki so jo uredili prof. dr. Boriana Kremžar, izr. prof. dr. Gorazd Voga in prof. dr. Štefan Grosek, ocenjujem kot pomemben in zelo potreben, celovit učbenik, ki bo zagotovo v popolnosti izpolnil pomanjkanje strokovne literature iz intenzivne medicine v Republiki Sloveniji.''