| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

E-publikacije

Napredna znanja za kakovostno mentorstvo v zdravstveni negi [Elektronski vir] : znanstvena monografija /
[urednika Bojana Filej, Boris Miha Kaučič]. - 1. izd. - E-knjiga. - Celje : Fakulteta za zdravstvene vede, 2023

Zagotavljanje in izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave – realnost ali iluzija? [Elektronski vir] : zbornik povzetkov .Celje : Fakulteta za zdravstvene vede v Celju, 2022

Medkulturna oskrba v zdravstvu [Elektronski vir] : znanstvena monografija / [urednika Bojana Filej, Boris Miha Kaučič]. - 1. izd. – Celje : Visoka zdravstvena šola, 2019
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
 Multicultural society and aging-challenges for nursing in Europe [Elektronski vir] : selected chapters / [editors Boris Miha Kaučič ... et al.]. - Celje : College of Nursing, 2016

EUROPEAN Students Conference in Nursing Science (4 ; 2016 ; Celje)
Multicultural society, cultural competences, health promotion 65+ challenges for nursing students [Elektronski vir] : book of abstracts / 4th European students conference in nursing science, Celje, 23rd-27th November, 2016 ; [editors Boris Miha Kaučič ... [et al.]. - Celje : College of Nursing, 2016