| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema na VZŠCE je:

1.     olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,

2.     nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,

3.     graditi partnerski odnos med študenti in visokošolskimi učitelji/sodelavci ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,

4.     z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija,

5.     spodbujati študente k dodatnim obštudijskim dejavnostim in izmenjavam študentov preko programa mobilnosti Erasmus+. 


Tutorski sistem sestavljajo:

1.     Komisija za tutorstvo

2.     Koordinator tutorjev

3.     Tutor študent

          3.1 Uvajalni tutor

          3.2 Predmetni tutor

4.  Tutorand (študent)

Tutorstvo izvajajo tudi visokošolski učitelji/sodelavci v okviru razpisanih govornih ur. Slednji izvajajo po potrebi tudi predmetno tutorstvo.


Komisija za tutorstvo:

pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, predsednica
Alenka Presker Planko, članica