| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

INOVATIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V VISOKEM ŠOLSTVU

 

Visoka zdravstvena šola v Celju je od leta 2018 kot pridruženi partner vključena v projekt  Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu, katerega cilj je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.

 

Projekt INOVUP, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z nazivom »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Več o projektu na spletni strani 🚧 Domov - INOVUP