| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Visokošolska didaktika

Visoka zdravstvena šola v Celju je že v letu 2018 skupaj z Regijskim študijskim središčem aktivno vključena v projekt  Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvokaterega cilj je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 5 delavnic v okvitu projekta je bilo izvedenih na VZŠCE, sicer pa se visokošolski učitelji udeležujejo tudi ostalih delavnic v okviru projekta, ki potekajo na Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi na Primorskem.

Več o projektu na povezavi: http://www.inovup.si/o-projektu
CVIKS je v četrtek, 18. 02. 2016, ob 16. uri organiziral srečanje recenzentov diplomskih del z naslovom Zagotavljanje kakovosti in verodostojnosti diplomskega dela skozi metodo strokovne recenzije.

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja, 5. 12. 2015

Usposabljanje za visokošolske učitelje/sodelavce VZŠCE z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja je potekalo na VZŠCE v soboto, 5. 12. 2015.
Foto utrinki

Šola raziskovanja za mentorje diplomskih del, februar - april 2014

Delavnice kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja sta vodila doc. dr. Kristijan Breznik in izr. prof. dr. Janez Vogrinec.

Visokošolska didaktika, 10. in 24. 3. 2012