| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev in mentorjev

INOVATIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V VISOKEM ŠOLSTVU

Visoka zdravstvena šola v Celju je od leta 2018 kot pridruženi partner vključena v projekt  Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu, katerega cilj je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.

Projekt INOVUP, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z nazivom »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o projektu na spletni strani 🚧 Domov - INOVUP

Uporaba negovalnih diagnoz NANDA International v praksi

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je na VZŠCE potekala že druga ponovitev delavnice z naslovom Uporaba negovalnih diagnoz Nanda - International v praksi. Udeležili so se je visokošolski učitelji in sodelavci s področja zdravstvene nege.
V sredo, 25. 4. 2018, je na VZŠCE potekala učna delavnica z naslovom Uporaba negovalnih diagnoz NANDA International v praksi, ki so se je udeležili visokošolski učitelji VZŠCE.

Učna delavnica Kvalitativna raziskovalna paradigma v zdravstveni negi - 2. del

Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje je 9. 4. 2016 organiziral delavnico z naslovom Kvalitativna raziskovalna paradigma v zdravstveni negi - 2.del. Delavnica je bila namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem VZŠCE.

Učna delavnica Kvalitativna raziskovalna paradigma v zdravstveni negi - 1. del

Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje je v soboto, 5.3.2016, organiziral delavnico z naslovom Kvalitativna raziskovalna paradigma v zdravstveni negi. Delavnice, ki jo je vodila doc. dr. Joca Zurc, se je udeležilo 15 visokošolskih učiteljev VZŠCE.

Zagotavljanje kakovosti in verodostojnosti diplomskega dela skozi metodo strokovne recenzije

CVIKS je v četrtek, 18. 02. 2016, ob 16. uri organiziral srečanje recenzentov diplomskih del z naslovom Zagotavljanje kakovosti in verodostojnosti diplomskega dela skozi metodo strokovne recenzije.

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja, 5. 12. 2015

Usposabljanje za visokošolske učitelje/sodelavce VZŠCE z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja je potekalo na VZŠCE v soboto, 5. 12. 2015.
Foto utrinki

Šola raziskovanja za mentorje diplomskih del, februar - april 2014

Delavnice kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja sta vodila doc. dr. Kristijan Breznik in izr. prof. dr. Janez Vogrinec.

Visokošolska didaktika, 10. in 24. 3. 2012

Učna delavnica z ATLAS.ti, 24. 9. 2016

Izobraževanja za mentorje kliničnega usposabljanja

VZŠCE vsakoletno pripravlja delavnice za mentorje kliničnega usposabljanja. Na povezavah so objavljeni programi izobraževanj, katerih se je udeležilo skupaj preko 650 udeležencev.