| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Stiki zdravstvene nege

XII. Stiki zdravstvene nege - Vzroki in posledice neizvajanja zdravstvene obravnave
XI. Stiki zdravstvene nege - Čas za sistemsko ureditev paliativne oskrbe
X. Stiki zdravstvene nege - Integrirana dolgotrajna oskrba: Odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji
IX. Stiki zdravstvene nege - Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravstvenega stanja, 17. 5. 2018
VIII. Stiki zdravstvene nege - Ukrepanje in podpora ob konfliktnih in kriznih situacijah v zdravstvu, 19. 4. 2017
VII. Stiki zdravstvene nege z naslovom Celostna paliativna oskrba: Primeri dobre prakse in možnosti razvoja, 14. 4. 2016
VI. Stiki zdravstvene nege:Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev, 9. 4. 2015
V. Stiki zdravstvene nege: Celostna obravnava pacientov kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo, 3. 4. 2014
IV. Stiki zdravstvene nege: Paliativna zdravstvena nega, 18. 4. 2013
III. Stiki zdravstvene nege: Z izobraževanjem do višje kakovosti v zdravstveni negi, 17. 5. 2012
II. Stiki zdravstvene nege: Izboljševanje varnosti in kakovosti v zdravstveni obravnavi pacientov, 19. 5. 2011
I. Stiki zdravstvene nege: Zdravstvena nega v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno obravnavo bolnika, 19. 5. 2010