| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Licenčno vrednotenje izobraževanj VZŠCE*

Naziv izobraževanja Datum izvedbe Številka sklepa Licenčne točke-
pasivna udeležba
Licenčne točke-
aktivna udeležba
Kakovostno klinično mentorstvo je pogoj za doseganje zastavljenih učnih coljev 21. 4. 2018 I-2018-0332-0332 6 10
Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravstvenega stanja 17. 5. 2018 I-2018-0338-0338 5 9
Multikulturna oskrba pacientov v zdravstvu 7. 6. 2018 I-2018-0333-0333 8 12
Multikulturna zdravstvena nega v evropskih enotah intenzivne nege 16.04.2018 - 18.05.2018 I-2018-0290-0290 25 25
Integrirana dolgotrajna oskrba: Odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji 30. 5. 2019 I-2019-0405-0405 9 13
Čuječnost 25. 4. 2019, 3. 6. 2019 I-2019-0321-0321 1 5
K pacientu usmerjena zdravstvena nega 15. 4. 2019, 10. 6. 2019, 17. 9. 2019 I-2019-0320-0320 7 11
Program usposabljanja za pridobitev mentorskih kompentenc na osnovi naprednih znanj februar, november, december 2020 I-2020-0028-0028 25 25
K pacientu osredotočena zdravstvena nega 22. 6. 2020, 22. 9. 2020, 18. 11. 2020 I-2020-0337-0337 7 11
Mentorji z naprednimi znanji so ključni za kakovosten mentorski proces študentov zdravstvene nege 10. 6. 2021 I-2021-0178-0178 7 11
K pacientu osredotočena zdravstvena nega 21. 9. 2021 I-2021-0375-0375 5 9
XI Stiki: Čas za sistemsko ureditev paliativne oskrbe 23. 9. 2021 I-2021-0338-0338 (Zbornica Zveza) 8 12
1103-2426/2021 (Zdravniška zbornica Slovenije) 6 6

*Licenčne točke za izvedena strokovna izpopolnjevanja/izobraževanja v organizaciji Visoke zdravstvene šole v Celju so podeljene s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, skladno s 30. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.