| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Program usposabljanja za pridobitev mentorskih kompetenc na osnovi naprednih znanj

9.3. - 30.5.2022

Program usposabljanja za klinične mentorje je pripravljen na osnovi raziskovalnih dokazov in obsega tri vsebinske module:

 • (M1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
 • (M2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
 • (M3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.

 

Program usposabljanja obsega 120 pedagoških ur. Polovica programa (60 ur) bo izvedena v obliki predavanj in seminarskih vaj, druga polovica programa (60 ur), pa kot implementacija pridobljenih teoretičnih znanj v klinično okolje.

 

Posamezni modul (M) se bo izvedel v naslednjih terminih:

 • M1: 9. 3. 2022 in 30. 3. 2022 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 15. 3. 2022, 22. 3. 2022, 5. 4. 2022 in 14. 4. 2022, med 16.00 in 19.00 uro.
 • M2: 20. 4. 2022 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 3. 5. 2022, 5. 5. 2022 in 11. 5. 2022 med 16. in 19. uro.
 • M3: 18. 5. 2022 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 24. 5. 2022, 30. 5. 2022 med 16. in 19. uro.
 • Zaključna evalvacija: 31. 5. 2022 ob 10. ali 17.uri.

 

Po teoretičnem usposabljanju sledi implementacija v klinično okolje v obsegu 60 ur, v obdobju od junija do septembra 2022.

 

Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju (60 ur), kandidat/ka pridobi potrdilo in 25 licenčnih točk Zbornice-Zveze. Po uspešno opravljeni implementaciji v klinično okolje, lahko kandidat/ka pristopi k opravljanju izpita za pridobitev specialnega znanja Zbornice-Zveze (vpis v nacionalni register specialnih znanj).

 

 

Za usposabljanje na daljavo udeleženec potrebuje:

 • prenosni ali stacionarni računalnik,
 • dostop do internetne povezave ter spletno kamero.

 

Cena programa je 350 EUR (za klinične mentorje iz učnih zavodov, s katerimi ima VZŠCE podpisano pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja je cena 250 EUR) in vključuje:

 • udeležbo na predavanjih na lokaciji VZŠCE,
 • seminarske vaje na daljavo,
 • individualne konzultacije in coaching na daljavo,
 • študijsko/učno gradivo,
 • uporabo e-učilnice,
 • potrdilo o udeležbi in licenčne točke Zbornice-Zveze,
 • opravljanje izpita za pridobitev specialnih znanj in vpis v nacionalni register specialnih znanj  Zbornice-Zveze,
 • osvežitev v odmorih na lokaciji VZŠCE.

 

Vsak udeleženec bo vključen v evalvacijo pred pričetkom usposabljanja, po usposabljanju in po implementaciji pridobljenih znanj v mentorski proces v kliničnem okolju.

 

Prisotnost na usposabljanju v navedenih terminih je obvezna. Število mest je omejeno na 30.

 

E-prijavnico, ki je dostopna na: https://forms.gle/7QLMXTkGungCpW8KA je potrebno izpolniti in oddati najkasneje do 20. 2. 2022. Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti: ivis@vzsce.si ali miha.kaucic@vzsce.si.

Na koledar