| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Simpozij XII. Stiki zdravstvene nege

22.3.2023

PROGRAM SIMPOZIJA

Vzroki in posledice neizvajanja zdravstvene obravnave

Moderatorja: izr. prof. dr. Gorazd Voga in izr. prof. dr. Bojana Filej

9.30 – 9.45  

                         Otvoritev simpozija in uvodni nagovori

                         izr. prof. dr. Gorazd Voga, dekan Fakultete za zdravstvene vede v Celju

 

9.45 – 10.05

                         Ključne ugotovitve projekta RANCARE: Kam usmeriti razvoj (preoblikovanje) zdravstvene nege?

prof. dr. Olga Riklikiene, Lithuanian University of Health Sciences

 

10.05 – 10.25  

                         Neizvedena zdravstvena nega: rezultati slovenske pilotne raziskave

izr. prof. dr. Bojana Filej, doc. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, viš. pred. Andreja Ljubič, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

 

10.25 – 10.45  

                         Neizvedena zdravstvena obravnava zaradi napake in kršitve opustitve

                         izr. prof. dr. Andrej Robida

 

10.45 – 11.05 

                         Nedostatna zdravstvena njega kao ključna odrednica kvalitete

                         Branka Rimac, mag. zdr. nege, Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb, Hrvaška

 

11.05 – 11. 25

                         Vloga managementa zdravstvene nege z vidika neizvedene zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvenega varstva - primer Irske

Karen Greene, MSc, Deputy Chief Nursing Officer, Office of the Chief Nursing Officer, Ministrstvo za zdravje, Irska

 

11.25 – 11.40

                         Razprava

 

11.40– 12.05

                         Odmor

 

Vpliv epidemije na (ne)izvajanje zdravstvene obravnave

Moderatorja: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek in viš. pred. Andreja Ljubič

12.05 – 12.20

                         Zdravstvena obravnava pred epidemijo in v času epidemije: Kaj nas čaka v prihodnosti?

                         pred. mag. Franc Vindišar, Splošna bolnišnica Celje

 

12.20 – 12.45  

                         Vpliv epidemije na (ne)izvajanje storitev v bolnišničnem okolju

                         doc. dr. Milena Kramar Zupan, Splošna bolnišnica Novo mesto

 

12.45 – 13.00  

                         Izzivi financiranja zdravstvene oskrbe v času epidemije

                         Andrej Plesničar, svetovalec direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

13.00 – 13.10

                         Razprava

 

13.10– 13.25

                         Odmor

 

 Medpoklicno sodelovanje kot oblika zavezništva: paradigma nadaljnjega razvoja

Moderatorja: doc. dr. Boris Miha Kaučič in doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

 

13.25 – 13.40  

Smo pametnejši in močnejši, če delamo skupaj?

doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, viš. pred. Andreja Ljubič, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

 

13.40 – 14.00  

                         Sodelujemo ali le kritiziramo? Nevroznanosti v medpoklicni oskrbi pacienta

                         Vida Žabot, profesorica klinične psihologije in poklicnega izobraževanja, filozofinja, pedagoginja, predavateljica in terapevtka

 

14.00– 14.15

                         Medpoklicno sodelovanje v luči v pacienta usmerjenih zdravstvenih obravnav: vidik Zdravniške zbornice Slovenije

                         prof. dr. Bojana Beovič, Zdravniška zbornica Slovenije

 

14.15 – 14.30

                         Medpoklicno sodelovanje v luči v pacienta usmerjenih zdravstvenih obravnav: vidik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

14.30 – 14.50

                         K pacientu usmerjena obravnava - preidimo od besed k dejanjem

                          izr. prof. dr. Bojana Filej, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju              

 

14.50 – 15.00

                         Razprava in zaključek simpozija

                         izr. prof. dr. Gorazd Voga

 

 

Splošne informacije

 

Simpozij je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

 

Kotizacija znaša 60 evrov

 

Na simpozij se je potrebno prijaviti z e-prijavnico, ki je dostopna na povezavi: https://forms.gle/mqEjgr8qJ5gd5Gvy8.

 

 

Prijave sprejemamo do 21. 03. 2023. Na podlagi prijave boste prejeli povezavo na dogodek. Odjave upoštevamo do tri dni pred dogodkom. Po tem roku odjav ne upoštevamo in obračunamo celotno vrednost kotizacije.

 

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb v programu. Predavanja tujih predavateljev bodo potekala v angleškem jeziku.

 

Na koledar