| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2015

Diplomantka: Danijela Babić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO

Datum diplomiranja: 25. 11. 2015

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Lucija Cvikl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UVAJANJE KULTURE VARNOSTI V ZDRAVSTVENO NEGO

Datum diplomiranja:15.5.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lidija Golec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV CELIAKIJE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA MLADOSTNICE V DRUŽINI

Datum diplomiranja: 22.4.2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Silva Grobelnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE ŽENSK Z ZDRAVLJENJEM RAKA JAJČNIKOV

Datum diplomiranja: 17.7.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomant: Jasmina Hren, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE STARŠEV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO OTROK Z DUŠEVNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 8.9.2015

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tamara Krašovec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV S ČREVESNO STOMO IN VLOGA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 8.4.2015

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.   

Diplomant: Jure Kristan, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN VKLJUČEVANJA MEDICINSKE SESTRE V MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO OTROKA Z MOTNJAMI V RAZVOJU

Datum diplomiranja: 2.7.2015

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Sonja Lazar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA STANOVALCEV Z DEMENCO V DOMU STAREJŠIH

Datum diplomiranja: 19.10.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Sanja Lažeta, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE STRESA PRI ZAPOSLENIH V CENTRU ZA VARSTVO IN DELO
Datum diplomiranja: 22.12.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Polonca Leban, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 15.1.2015 

Mentorica:  viš. pred. Duška Drev,  viš.med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Mojca Levar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN PREHRANE PRI OTROKU Z ATOPIJSKIM DERMATITISOM

Datum diplomiranja: 15.6.2015 

Mentorica:  pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Katja Lužar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE PRI ORGANIZACIJI DELA NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU V ČASU GOSPODARSKE KRIZE

Datum diplomiranja: 27. 11. 2015 

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Orešič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTU S KRONIČNIM VENSKIM OBOLENJEM

Datum diplomiranja: 16.4.2015

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Barbka Peskar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: 

Datum diplomiranja: 3. 11. 2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Anja Podlesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV S SRČNIM POPUŠČANJEM

Datum diplomiranja: 15.4.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Diplomantka: Jasmina Pšaker, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO NOSEČNIC S ŠOLO ZA BODOČE STARŠE

Datum diplomiranja: 7. 12. 2015

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Martina Rosc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DOŽIVLJANJE IN IZKUŠNJE ŽENSK PO MASTEKTOMIJI

Datum diplomiranja: 28. 9.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomant: Blaž Uršič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA Z DEMENCO V DOMACEM OKOLJU 

Datum diplomiranja: 30.3.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Mihael Veider, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV S POŠKODBO GLAVE

Datum diplomiranja: 08. 01. 2015

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije

Diplomantka: Adrijana Veranič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MEDICINSKIH SESTER S POMENOM USTNE NEGE PRI INTUBIRANEM PACIENTU

Datum diplomiranja: 4.6.2015

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Nina Weiss, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z AVTIZMOM

Datum diplomiranja: 2.7.2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Ana Zakšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DELOVNE OBREMENITVE MEDICINSKIH SESTER V ENOTAH INTENZIVNE TERAPIJE

Datum diplomiranja: 9.3.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev,  viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Žiga Zupanc, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN TIMSKEGA DELA PRI OBRAVNAVI UPORABNIKOV Z DOWNOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 14. 12. 2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.