| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2014Diplomant: Mirko Brglez, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAČINI KOMUNICIRANJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Datum diplomiranja: 19.12.2014

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanjka Limonšek, dipl. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Klavdija Cepuš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK Z MALIGNIM OBOLENJEM RODIL

Datum diplomiranja: 13. 02. 2014 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Jasmina Cokan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: MEDSEBOJNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU

Datum diplomiranja: 27. 01. 2014 

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Amela Ćasurović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA MLADOSTNICE Z RETTOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 11. 07. 2014 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

Diplomantka: Katja Kunstič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ORGANIZIRANOSTI ZDRAVSTVENE NEGE NA ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER

Datum diplomiranja: 04. 06. 2014

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

 

Diplomantka: Helena Lesjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA Z DEMENCO V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 09. 06. 2014

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.Diplomantka: Alenka Marcen, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA ZGODNJEGA OPOZORILNEGA TOČKOVNIKA ZA ODKRIVANJE OGROŽENIH PACIENTOV NA KIRURŠKIH ODDELKIH SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Datum diplomiranja: 15. 12. 2014

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentor: doc. dr. Roman Parežnik, dr. med., spec. int. med.Diplomantka: Manuela Petanić , dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI CEPLJENJU MLADOSTNIC PROTI HUMANEM PAPILOMAVIRUSU

Datum diplomiranja: 19. 12. 2014

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

 

 

Diplomantka: Amadeja Petković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST BODOČIH MATER O POMENU DOJENJA

Datum diplomiranja: 10. 01. 2014

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.Diplomantka: Hermina Podkrižnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE OSNOVNOŠOLCEV IN NJIHOVA SEZNANJENOST S POMENOM ZDRAVE PREHRANE

Datum diplomiranja: 14. 10. 2014 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Martina Tepež, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU

Datum diplomiranja: 23. 04. 2014

Mentorica: pred. Ani Ladi Škerbinek, viš. med. ses., prof. pedag.

 

 

Diplomant: Željko Tešić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA OTROK Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 16. 05. 2014

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.Diplomant: Rok Ušen, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: MODEL INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PREPREČEVANJE NAPAK V SISTEMU NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 27. 10. 2014

Mentorica: doc. dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

 

 

Diplomantka: Maša Zidanšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH - VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE

Datum diplomiranja: 02. 09. 2014

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.Diplomantka: Nada Žolek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 17. 10. 2014

Mentorica: Pred. Ana Ladi Škerbinek, viš. med. ses., prof. ped.