| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2013

Diplomantka: Dragica Arcet, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV NOVIH SMERNIC ZA PREHRANO DOJENČKOV V SLOVENIJI NA IZKLJUČNO DOJENJE

Datum diplomiranja: 22. 05. 2013 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Nataša Bratina, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA ŽENSKE Z URINSKO INKONTINENCO

Datum diplomiranja: 04. 07. 2013 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Nina Brodej, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNICE S POPORODNO DEPRESIJO

Datum diplomiranja: 12. 02. 2013 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 


 

 

Diplomantka: Andreja Goručan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV V INTERNISTIČNI ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 18. 11. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ.dipl.org.

 

 

Diplomantka: Kristina Hrastnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ERGONOMSKI NAČINI DELA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTU PO MOŽGANSKI KAPI

Datum diplomiranja: 19. 12. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ.dipl.org.

 

 

Diplomantka: Mateja Jagodič Pavlin, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBREMENJENOST NEGOVALNEGA OSEBJA V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

Datum diplomiranja: 17. 09. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 


 

 

Diplomantka: Sejada Kahvedžić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVI

Datum diplomiranja: 09. 07. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Inge Kobe, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKIH SESTER PRI SPODBUJANJU DOJENJA NEKOČ IN DANES NA CELJSKEM

Datum diplomiranja: 12. 02. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.

 

 

Diplomantka: Andreja Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST  ŽIVLJENJA STAROSTNIKA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Datum diplomiranja: 04. 04. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Martina Križnik Jezernik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE OSEB S CRI DU CHAT SINDROMOM

Datum diplomiranja: 20. 03. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Bernardka Krumpak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU MEDICINSKE SESTRE IN NJEGOV VPLIV NA KAKOVOST DELA

Datum diplomiranja: 20. 03. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


 


 

 

Diplomantka: Mateja Ločičnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE V PREDŠOLSKEM DISPANZERJU

Datum diplomiranja: 27. 02. 2013

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Milena Malić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPREMLJANJE NOSEČNOSTI – VLOGA MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 18. 09. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.


 

 

Diplomantka: Alenka Pecl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE S HIPERTENZIVNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 03. 09. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.

 

 

Diplomantka: Klavdija Pesjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 18. 11. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.
 

 

Diplomantka: Metka Rasperger, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OSVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DOJKE

Datum diplomiranja: 13. 05. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.

 

 

Diplomant: Jani Senger, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA IN POMOČ OČETA PRI DOJENJU

Datum diplomiranja: 09. 12. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.

 

 

Diplomantka: Katja Simler, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NASILJE NAD ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 17. 12. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Romana Sitar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN KOMUNIKACIJE V OBRAVNAVI STAROSTNIKA

Datum diplomiranja: 27. 02. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Sonja Sluga, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA UMIRAJOČEGA BOLNIKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Datum diplomiranja: 16. 01. 2013

Mentorica: pred. Darja Plank, viš. med. ses.,  prof. zdr. vzg.

 

 

Diplomantka: Barbara Strunčnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SAMOMORILNOST PRI STAROSTNIKIH IN VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 29. 08. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Vikica Šteković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ PRI MLADOSTNIKIH

Datum diplomiranja: 23. 09. 2013

Mentorica: pred. Andreja Kranjc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Suzana Tepeš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN KOMUNIKACIJE S SVOJCI KRITIČNO BOLNIH V ENOTI INTENZIVNE MEDICINE

Datum diplomiranja: 21. 03. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 


  

 

Diplomantka: Irena Vedenik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PREPREČEVANJU DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA NASTANEK ARTERIJSKE HIPERTENZIJE

Datum diplomiranja: 14. 06. 2013

Mentorica: pred. Andreja Kranjc, viš. med. ses., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Bernarda Vinder, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z ZLOMOM KOLKA

Datum diplomiranja: 09. 09. 2013

Mentorica: pred. Darja Plank, viš. med. ses.,  prof. zdr. vzg.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije

 

 

 

Diplomantka: Alenka Zorko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI SPREJEMU BOLNIKA V URGENTNI CENTER SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Datum diplomiranja: 29. 10. 2013

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.