| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2012

 

Diplomant: Mario Dremšak, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPREJEM IN ZDRAVLJENJE BOLNIKA V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BREZ NJEGOVE PRIVOLITVE

Datum diplomiranja: 21. 12. 2012 

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Andreja Fridrih, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA Z ALERGIJO IN ALTERNATIVNE METODE LAJŠANJA SIMPTOMOV

Datum diplomiranja: 21. 12. 2012

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Erna Jug, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VARNO JEMANJE ZDRAVIL MED DOJENJEM: VLOGA MEDICINSKE SESTRE NA PRIMARNI RAVNI

Datum diplomiranja: 21. 12. 2012

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.

 

 

Diplomant: Rok Kovačič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV, ZDRAVLJENIH Z RADIKALNO RETROPUBIČNO ALI ROBOTSKO ASISTIRANO RADIKALNO PROSTATEKTOMIJO

Datum diplomiranja: 07. 12. 2012

Mentorica: pred. Darja Plank, viš. med. ses.,  prof. zdr. vzg.