| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2023

 Diplomant: Jožef Repas, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VZROK IN POSLEDICE PADCEV PRI STANOVALCIH V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

Datum diplomiranja: 25. 1. 2023

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Igrec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UKREPANJE STARŠEV PRI OTROCIH Z VROČINSKIMI KRČI

Datum diplomiranja: 10. 3. 2023

Mentorica: viš. pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Katja Mulej Hren, dipl. m. s., univ. dipl. org., strok. sod.