| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2022

 Diplomantka: Urška Sluga, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV SOCIALNIH OMREŽIJ NA ŽIVLJENJE MLADOSTNIKOV

Datum diplomiranja: 1. 6. 2022

Mentorica: viš. pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.