| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2021

Diplomantka: Anela NIŠIĆ, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEJAVNIKI IN POSLEDICE STRESA MED MEDICINSKIMI SESTRAMI NA HEMODIALIZI

Datum diplomiranja: 19. 5. 2021

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Karmen Kok, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV DELOVNIH OBREMENITEV NA NASTANEK IZGORELOSTI PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 9. 6. 2021

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s, univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Pišek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV S SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM

Datum diplomiranja: 15. 6. 2021

Mentor: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s, mag. zdr. nege

Somentor: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Jan Gorjanc, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST LAIKOV S TEMELJNIMI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN UPORABO AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA V SAVINJSKI REGIJI

Datum diplomiranja: 8. 7. 2021

Mentor: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s, mag. zdr. nege

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lucija Herman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV USPOSABLJANJA Z IZVEDBO PRAKTIČNIH DELAVNIC TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA V OSNOVNIH ŠOLAH

Datum diplomiranja: 14. 10. 2021

Mentor: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s, mag. zdr. nege

Somentor: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Štraus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI

Datum diplomiranja: 15. 11. 2021

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s, univ. dipl. org.

Diplomant: David Pekovšak, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: DOŽIVLJANJE IN IZKUŠNJE DIPLOMIRANIH ZDRAVSTVENIKOV S PORODI NA TERENU

Datum diplomiranja: 15. 12. 2021

Mentor: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovše , dipl. m. s, univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomantka: Monika Sedminek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z UPORABO KONGRUENTNEGA NEGOVALNEGA MODELA

Datum diplomiranja: 21. 12. 2021

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.