| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2020

Diplomantka: Selma Bošnjaković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA V STAROSTI

Datum diplomiranja: 4. 3. 2020

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Martina Krajnc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA ALKOHOLA MED STAREJŠIMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 24. 4. 2020

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Janja Špoljar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NESREČE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU IN POMEN PREVENTIVE

Datum diplomiranja: 8. 6. 2020

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: Katja Mulej Hren, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Suzana Požlep, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEJAVNIKI VPLIVA NA ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH

Datum diplomiranja: 17. 6. 2020

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Katarina Skrbiš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZNANJE MEDICINSKIH SESTER V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI NA PODROČJU PREVENTIVE BOLEZNI ZOB IN DLESNI

Datum diplomiranja: 18. 6. 2020

Mentor: pred. Vesna Božiček, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Nives Klančnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO KRONIČNIH PACIENTOV Z OBRAVNAVO MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE

Datum diplomiranja: 22. 6. 2020

Mentor: viš. pred. Nataša Vidnar , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Patricija Javšnik Koželnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IN ODNOS STAREJŠIH DO USTNEGA ZDRAVJA

Datum diplomiranja: 23. 7. 2020

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.


Diplomantka: Melisa Smajlović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST MLADOSTNIKOV O PREKOMERNI PREHRANJENOSTI

Datum diplomiranja: 27. 8. 2020

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Žana Fric, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV O POSLEDICAH PREKOMERNE UPORABE INTERNETA

Datum diplomiranja: 3. 9. 2020

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Blagotinšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE MEDICINSKIH SESTER V IZMENSKEM DELU

Datum diplomiranja: 8. 9. 2020

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.