| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2019

Diplomantka: Danijela Ivančov, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV Z DEPRESIJO

Datum diplomiranja: 19. 12. 2019

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tjaša Flis, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE S CELOSTNO OBRAVNAVO PACIENTOV S PSIHOTIČNIMI MOTNJAMI

Datum diplomiranja: 11. 12. 2019

Mentor: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Karmen Knez, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST NOSEČNIC O POMENU ZDRAVE PREHRANE

Datum diplomiranja: 20. 11. 2019

Mentor: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Diplomantka: Emina Bešić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA OTROKA Z ASTMO

Datum diplomiranja: 7. 11. 2019

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Andreja Doberšek, dipl. m. s., strok. sodel.

Diplomant: Nejc Tamše, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SOCIOLOŠKI VIDIKI SPREJEMA AGRESIVNEGA PACIENTA

Datum diplomiranja: 30. 10. 2019

Mentorica: prof. dr. Jana Goriup, prof. soc.

Somentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Centrih, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE VEGANOV

Datum diplomiranja: 9. 10. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl.m. s.

Diplomant: Robert Jošt  , dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 2. 9. 2019

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, mag. zdr. nege

Somentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 15. 7. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tea Banfič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PRISOTNOST NASILJA NAD STAREJŠIMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 15. 7. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: prof. dr. Jana Goriup, prof. soc.

Diplomantka: Anja Gostečnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO STAREJŠIH Z ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH

Datum diplomiranja: 27. 6. 2019

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Dijana Glavaš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OVIRE PRI KOMUNICIRANJU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE S SVOJCI NEOZDRAVLJIVO BOLNIH

Datum diplomiranja: 18. 6. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mateja Zupanc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO PACIENTOV Z DEPRESIJO

Datum diplomiranja: 30. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomant: Darko Kovačić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV INTRADIALIZNE PREHRANE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA S KRONIČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO IN SINDROMOM KRATKEGA ČREVESJA

Datum diplomiranja: 29. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Nina Šmarčan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST LJUDI V CELJSKI REGIJI Z ZNAKI IN UKREPANJEM PRI MOŽGANSKI KAPI

Datum diplomiranja: 22. 5. 2019

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

Somentor: viš. pred. dr. Roman Parežnik, dr. med.

Diplomantka: Zala Založnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UČINKOVITOST OBRAVNAVE PACIENTOV V PREVENTIVI KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI V LOKALNI SKUPNOSTI

Datum diplomiranja: 6. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Polona Rozman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM

Datum diplomiranja: 14. 3. 2019

Mentorica: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nina Kolar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE DOJEČIH MATER S KOMUNIKACIJO Z MEDICINSKIMI SESTRAMI PRI VZPOSTAVITVI DOJENJA V PORODNIŠNICI

Datum diplomiranja: 13. 3. 2019

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: strok. sod. Andreja Doberšek, dipl. m. s.

Diplomantka: Anja Kocijančič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTOV, ODVISNIH OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 8. 3. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Kristijan Zimaj, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: Telesna dejavnost starih ljudi

Datum diplomiranja: 27. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lejila Ćehić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI NA PREPREČEVANJE PADCEV V STAROSTI

Datum diplomiranja: 25. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Cesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: USPOSOBLJENOST MEDICINSKIH SESTER ZA OBRAVNAVO MLADOSTNIKOV Z ALKOHOLNO ZASTRUPITVIJO

Datum diplomiranja: 14. 1. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.