| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2018

Diplomantka: Tanja Plevčak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ŽIVLJENJE PACIENTOV, ZDRAVLJENIH S PERITONEALNO DIALIZO

Datum diplomiranja: 3. 12. 2018

Mentorica: pred. Mateja Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Klemen Kumer, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: TERAPEVTSKA KOMUNIKACIJA KOT NAJMOČNEJŠE ORODJE PRI PACIENTIH Z NASILNIM VEDENJEM

Datum diplomiranja: 14. 11. 2018

Mentorica:  viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nataša Pavlović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV DRUŽINE NA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

Datum diplomiranja: 24. 10. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Andreja Dreo, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OKREVANJU PACIENTKE PO OPEKLINSKI POŠKODBI

Datum diplomiranja: 11. 10. 2018

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Amela Omerović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAJPOGOSTEJŠI PROBLEMI STAREJŠIH S ČREVESNO STOMO V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 9. 10. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Anita Habjan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA PISMENOST PACIENTOV S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 27. 9. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Vida Mervič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI STAREJŠIH NA OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

Datum diplomiranja: 27. 9. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Marjan Tkalec, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE DO PACIENTOV, KOLONIZIRANIH/OKUŽENIH Z VEČKRATNO ODPORNIMI BAKTERIJAMI

Datum diplomiranja: 26. 9. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentorica: Majda Hrastnik, dipl. m. s., strok. sod.

Diplomantka: Urša Turnšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEBELOST V OBDOBJU MLADOSTNIKA IN ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 24. 9. 2018

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomant: Nino Petek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: REHABILITACIJA PACIENTOV PO PREBOLELEM MIOKARDNEM INFARKTU

Datum diplomiranja: 13. 9. 2018

Mentorica:  pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. in intez. med.

Diplomant: Gregor Kalšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN VKLJUČEVANJA PRVIH POSREDOVALCEV V SISTEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 13. 7. 2018

Mentor:  viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomant: Gordan Tacer, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POZNAVANJE PALIATIVNE OSKRBE MED SVOJCI DOMA STAREJŠIH ŠENTJUR

Datum diplomiranja: 13. 7. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Alenka Pertinač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ČUSTEV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV PO MOŽGANSKI KAPI NA REHABILITACIJI

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege, strok. sod.

Diplomantka: Tamara Imperl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SAMONADZOR PACIENTOV S SRČNIM POPUŠČANJEM

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.l

Somentor: viš. pred. dr. Roman Parežnik, dr. med.

Diplomantka: Tanja Lisjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OCENA PREHRANSKEGA VNOSA PRI BOLNIKIH S SLADKORNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Denis Ovčar, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PERIFERNIH VENSKIH KANILAH

Datum diplomiranja: 5. 7. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank. viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Jaka Pavlič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: NASILNO VEDENJE PACIENTOV IN SVOJCEV NAD ZAPOSLENIMI NA URGENTNEM ODDELKU

Datum diplomiranja: 3. 7. 2018

Mentor:  viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Lucija Brčina, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POZNAVANJE PALIATIVNE OSKRBE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH V ZASAVJU

Datum diplomiranja: 29. 6. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.


Diplomantka: Urška Turk, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPREMLJANJE POTEKA RIZIČNE NOSEČNOSTI PRI PACIENTKI Z GESTACIJSKIM DIABETESOM

Datum diplomiranja: 26. 6. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Irena Sojč, dipl. m. s. s spec. znanji

Diplomant: Damir Tuzlak, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ULTRAZVOČNO VODENE BLOKADE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA S KRONIČNO BOLEČINO ZARADI KOLENSKEGA OSTEOARTRITISA

Datum diplomiranja: 26. 6. 2018

Mentor:  viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentor: Mensur Salihović, dr. med., spec.

Diplomant: Matej Rezman, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST LAIČNE JAVNOSTI S POSTOPKI OŽIVLJANJA IN UPORABO AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA

Datum diplomiranja: 8. 6. 2018

Mentor:  viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Mihaela Štarkel, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE PADCEV NA KIRURŠEKM ODDELKU

Datum diplomiranja: 7. 6. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec.

Diplomant: Kevin Đukić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN OZAVEŠČANJA STARŠEV O CEPLJENJU PREDŠOLSKIH OTROK

Datum diplomiranja: 16. 5. 2018

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Smrkolj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST STARŠEV ŠESTOŠOLK O CEPLJENJU PROTI OKUŽBI S HUMANIMI PAPILOMAVIRUSI (HPV)

Datum diplomiranja: 4. 5. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Irena Sojč, dipl. m. s., strok. sod.

Diplomant: Simon Brečko, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA ALTERNATIVNIH PRIPOMOČKOV ZA VZPOSTAVITEV INTRAOSALNE POTI V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

Datum diplomiranja: 24. 5. 2018

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Dijana Radić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA, ODVISNEGA OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 19. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nina Cirkulan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OBRAVNAVO PACIENTOV, ODVISNIH OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 17. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Irena Grilj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POTREBE STAREJŠIH PO MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU

Datum diplomiranja: 4. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Klemen Cvirn, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VARNOST OSEBNIH PODATKOV PRI UPORABI MOBILNIH APLIKACIJ ZA PODPORO ZDRAVJU

Datum diplomiranja: 21. 3. 2018

Mentorica: doc. dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

Diplomantka: Simona Plevnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV O NEVARNOSTIH KAJENJA

Datum diplomiranja: 14. 3. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Tea Vovk, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA ALKOHOLA MED MLADIMI

Datum diplomiranja: 19. 2. 2018

Mentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Graj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA MLADOSTNIKOV S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO Z VIDIKA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 2. 2. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Jure Fendre, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPOZNAVA IN DELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI SEPTIČNEM ŠOKU

Datum diplomiranja: 9. 1. 2018

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne in intenzivne med.