| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2017

Diplomant: Benjamin Mešič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S PNEVMOTORAKSOM IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OSKRBI

Datum diplomiranja: 18. 12. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Melita Pollack, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ETIČNE DILEME IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE V PALIATIVNI OSKRBI

Datum diplomiranja: 24. 11. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Rajko Gajšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPOŠTOVANJE PACIENTOVIH PRAVIC V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 23. 11. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Jana Vadlan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SKUPNO DOŽIVLJANJE PORODA - SPREMSTVO PARTNERJA

Datum diplomiranja: 20. 11. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomantka: Lea Ceder, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE V ZDRAVSTVENEM DOMU

Datum diplomiranja: 13. 11. 2017

Mentorica: viš.  pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Zorica Romih, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA NOSEČNICE Z VIDIKA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 27. 10. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Diplomantka: Anja Gornjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER Z OBRAVNAVO PACIENTOV S PODKOŽNO VENSKO VALVULO

Datum diplomiranja: 27. 10. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Ivana Lapoši, dipl. m. s.

Diplomantka: Sabina Jeromel, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 26. 10. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.


Diplomantka: Dijana Deumić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST ODRASLIH LJUDI O VPLIVU PREHRANJEVANJA NA ZDRAVJE ZOB IN USTNE VOTLINE

Datum diplomiranja: 12. 9. 2017

Mentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Somentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Jana Erdelji, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA DRUŽINE PRI RAZVOJU OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 5. 9. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Branka Šifer Grobelnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER S TERAPEVTSKO KOMUNIKACIJO V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 22. 8. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn.,  univ. dipl. org.

Diplomantka: Svjetlana Pavlović Štus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KORISTI IN TVEGANJA ŽENSK PRI JEMANJU HORMONSKE KONTRACEPCIJE

Datum diplomiranja: 18. 7. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomantka: Tamara Petrović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZVEŠČENOST IN ŽIVLJENJSKI SLOG PACIENTOV S HIPERTENZIJO

Datum diplomiranja: 18. 7. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomant: Aleksander Anderluh, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OSKRBO DIHALNE POTI PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM PACIENTU

Datum diplomiranja: 6. 7. 2017

Mentor: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Katja Krpič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA ODVISNEGA OD PREPOVEDANIH DROG

Datum diplomiranja: 30. 6. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Snježana Fiket, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO MATER S SPODBUJANJEM DOJENJA S STRANI PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 28. 6. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Suzana Zabukovnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO

Datum diplomiranja: 16. 6. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Natalija Kuharič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O ANTIKOAGULACIJSKEM ZDRAVLJENJU

Datum diplomiranja: 15. 6. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. med.

Diplomantka: Irena Rajh, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAPAKE MEDICINSKIH SESTER PRI APLIKACIJI ZDRAVIL

Datum diplomiranja: 14. 6. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze , dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Mirela Šabić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTIH Z ELEKTRIČNO KARDIOVERZIJO

Datum diplomiranja: 8. 6. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. med.

Diplomantka: Julija Javornik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST PACIENTOV O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DEBELEGA ČREVESJA IN DANKE

Datum diplomiranja: 29. 5. 2017

Mentorica: pred. Suzana Drame, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Denis Tomašić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PRIPRAVLJENOST EKIP NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA OSKRBO POŠKODOVANCEV V KEMIJSKI MNOŽIČNI NESREČI

Datum diplomiranja: 15. 5. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Natalija Ovčar Groboljšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTKAH Z GESTACIJSKIM DIABETESOM

Datum diplomiranja: 3. 5. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Azemina Zoronjić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE PACIENTA S SLADKORNO BOLEZNIJO - ŠTUDIJA PRIMERA

Datum diplomiranja: 18. 4. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Manuela Žučko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZBREMENILNI RAZGOVORI V NEGOVALNIH TIMIH PO ZAHTEVNI INTERVENCIJI EKIPE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 10. 4. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege


Diplomantka: Mateja Pušnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO PACIENTOV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO V REFERENČNI AMBULANTI

Datum diplomiranja: 30. 3. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., uni. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Darja Štraus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., uni. dipl. org.


Diplomantka: Klavdija Inkret, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA IN IZVAJANJE PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Cafuta, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS DO UMIRANJA IN EVTANAZIJE Z VIDIKA CIVILNE DRUŽBE

Datum diplomiranja: 28. 2. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Turnšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA DEMENTNEGA PACIENTA V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 17. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Aleksandra Stojnić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN ZDRAVSTVENE VZGOJE PACIENTA Z OSTEOPOROZO

Datum diplomiranja: 9. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Veronika Čater, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI Z BIVANJEM V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 30. 1. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Monika Dežman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: MOTNJE HRANJENJA PRI MLADOSTNIKIH

Datum diplomiranja: 26. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Katica Kuntara Krajnc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBLIKE ZLORAB IN NASILJA NAD STARIMI LJUDMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 11. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Helena Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVNE NEGE S PACIENTI V ALKOHOLNEM DELIRIJU

Datum diplomiranja: 6. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Barbara Zelič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV PO AMPUTACIJI SPODNJE OKONČINE

Datum diplomiranja: 5. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.