| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2016

Diplomant: Peter Černezel, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POZNAVANJE ELEKTROKARDIOGRAMA MED IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

Datum diplomiranja: 12. 12. 2016

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Nataša Juhart, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE PACIENTOV S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 16. 11. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org. 

Somentorica: strok. sodel. Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Diplomant: Gregor Zdolšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE PROFESIONALNEGA ŠPORTNIKA S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1

Datum diplomiranja: 27. 10. 2016

Mentorica: pred. Bernardka Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Hriberšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VODENJE SLADKORNE BOLEZNI V ČASU AKUTNE BOLEZNI IN STRESA

Datum diplomiranja: 25. 10. 2016

Mentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomant: Aljaž Groboljšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA IN KOMPETENCE REŠEVALCA PRI UPORABI SODOBNIH IMOBILIZACIJSKIH SREDSTEV

Datum diplomiranja: 29. 08. 2016

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Andreja Cokan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 21. 07. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: strok. sodel. Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Diplomantka: Laura Čretnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZVAJANJE UKREPOV KONTAKTNE IZOLACIJE

Datum diplomiranja: 21. 07. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: strok. sodel. Majda Hrastnik, dipl. m. s.

Diplomantka: Samra Mešanović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE OKUŽB, POVEZANIH Z URINSKIMI KATETRI V BOLNIŠNICI

Datum diplomiranja: 21. 07. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Razlag Kolar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA PISMENOST STARIH LJUDI

Datum diplomiranja: 21. 07. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš.  pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s. 

Diplomantka: Marija Zorec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZŠIRJENOST KAJENJA MED DIJAKI SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE V ZASAVSKI REGIJI

Datum diplomiranja: 21. 07. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Bratun, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST MLADOSTNIKOV O VARNI SPOLNOSTI

Datum diplomiranja: 20. 07. 2016

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Diplomantka: Alma Majković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ETIČNE DILEME MEDICINSKIH SESTER PRI OŽIVLJANJU

Datum diplomiranja: 08. 07. 2016

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Silva Duplišak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV S SRČNIM POPUŠČANJEM PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

Datum diplomiranja: 06. 07. 2016

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec.

Diplomantka: Katarina Verhovšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE STAREJŠIH OBČANOV NA PODROČJU OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Datum diplomiranja: 01. 07. 2016

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Ines Verdev, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IN ODNOS IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE DO UMIRANJA IN EVTANAZIJE

Datum diplomiranja: 22. 06. 2016

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn, univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Alenka Urleb, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA OSEB Z MOTNJO HRANJENJA BULIMIJO NERVOZO

Datum diplomiranja: 15. 06. 2016

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Barbara Majcen, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI NAVEZOVANJU STIKA MATERE Z OTROKOM IN VZPOSTAVLJANJU DOJENJA

Datum diplomiranja: 16. 05. 2016

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Cvetka Skale, dipl. m. s., IBCLC

Diplomantka: Špela Poljko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK PADCEV PRI STAROSTNIKIH

Datum diplomiranja: 21. 04. 2016

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nevenka Verboten, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV Z LUSKAVICO

Datum diplomiranja: 20. 04. 2016

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Alja Robič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS OTROK DO ZOBNEGA ZDRAVJA

Datum diplomiranja: 03. 02. 2016

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Darja Vučina, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OSKRBA DIABETIČNE NOGE V DIABETOLOŠKI AMBULANTI

Datum diplomiranja: 16. 02. 2016

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernardka Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Alen Krklec, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA EKIPE NUJNE MEDICINSKE POMOČI PRI HITREM OGLEDU KRAJA NESREČE

Datum diplomiranja: 19. 2. 2016

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege