| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Zagovori magistrskih del

Termin zagovora Študent Naslov diplomskega dela Mentor Somentor Sklep
13. november 2019, ob 14. uri Anita Bandelj Timski pristop v paliativni oskrbi doc. dr. Bojana Filej doc. dr. Boris Miha Kaučič Sklep
28. januar 2020, ob 14. uri Metka Černoša Potrebe dijakov zdravstvne nege po izobraževalnih vsebinah paliativne oskrbe izr. prof. dr. Gorazd Voga doc. dr. Boris Miha Kaučič Sklep
1. februar 2022, ob 11. uri Marcela Zabret Ocena bolečine pri dementnih bolnikih izr. prof. dr. Gorazd Voga izr. prof. dr. Bojana Filej Sklep
7. julij 2022, ob 15.30 uri Valerija Diklič Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu izr. prof. dr. Gorazd Voga izr. prof. dddr. Joca Zurc Sklep