| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Magistrska dela

Diplomantka: Metka Černoša, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: POTREBE DIJAKOV ZDRAVSTVENE NEGE PO IZOBRAŽEVALNIH VSEBINAH PALIATIVNE OSKRBE

Datum zaključka študija: 28. 1. 2020

Mentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.
Recenzenta: doc. dr. Bojana Filej (predsednica komisije), izr. prof. dr. Nadja Plazar (članica)

Diplomantka: Anita Bandelj, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: TIMSKI PRISTOP V PALIATIVNI OSKRBI

Datum zaključka študija: 13. 11. 2019

Mentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Recenzenta: izr. prof. dr. Gorazd Voga (predsednik komisije), izr. prof. dr. Nadja Plazar (članica)

Diplomantka: Marcela Zabret, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: OCENA BOLEČINE PRI DEMENTNIH BOLNIKIH

Datum zaključka študija: 1. 2. 2022

Mentorica: doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med.

Recenzenta: izr. prof. dr. Gorazd Voga (predsednik komisije), izr. prof. dr. Bojana Filej (članica)