| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Magistrska dela

Diplomantka: Metka Černoša, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: POTREBE DIJAKOV ZDRAVSTVENE NEGE PO IZOBRAŽEVALNIH VSEBINAH PALIATIVNE OSKRBE

Datum zaključka študija: 28. 1. 2020

Mentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.
Recenzenta: doc. dr. Bojana Filej (predsednica komisije), izr. prof. dr. Nadja Plazar (članica)

Diplomantka: Anita Bandelj, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: TIMSKI PRISTOP V PALIATIVNI OSKRBI

Datum zaključka študija: 13. 11. 2019

Mentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Recenzenta: izr. prof. dr. Gorazd Voga (predsednik komisije), izr. prof. dr. Nadja Plazar (članica)

Diplomantka: Marcela Zabret, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: OCENA BOLEČINE PRI DEMENTNIH BOLNIKIH

Datum zaključka študija: 1. 2. 2022

Mentorica: doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med.

Recenzenta: izr. prof. dr. Gorazd Voga (predsednik komisije), izr. prof. dr. Bojana Filej (članica)

Diplomantka: Valerija Diklič, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE V PATRONAŽNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Datum zaključka študija: 7. 7. 2022

Mentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.

Somentorica: izr. prof. dddr. Joca Zurc, prof. raz. pouka

Recenzenta: doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik (predsednica komisije), doc. dr. Boris Miha Kaučič (član)