Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Zaposlitvene možnosti

Glede na organizacijo zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki poteka na treh ravneh, primarni, sekundarni in terciarni ravni, so potrebe po ustrezno usposobljenih izvajalcih paliativne oskrbe, velike že sedaj, v prihodnosti pa bodo gotovo še naraščale. Paliativna oskrba se lahko, v skladu z Državnim programom paliativne oskrbe, izvaja tako na pacientovem domu, bolnišnicah, v negovalnih ustanovah, izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih ali celodnevnih oblikah ali v hospicu. Na vseh teh navedenih področjih potrebujejo dodatno usposobljene strokovnjake s področja paliativne oskrbe, zato so zaposlitvene možnosti dobre.