| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pogoji za vpis

V 1. letnik študijskega programa Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:
a.) zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem študijskem programu,
b.) poklicno maturo,
c.) maturo.

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo morali opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.