| SI | EN

Pogoji za vpis

V 1. letnik študijskega programa Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:
a.) zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem študijskem programu,
b.) poklicno maturo,
c.) maturo.

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo morali opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.