| SI | EN

Predmetnik

Predmetnik 1. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega in raziskovanje
685 27
2. Etika in filozofija zdravstvene nege
45 3
3. Promocija zdravja in načela poučevanja
60 4
4. Anatomija, fiziologija in patologija
75 5
5. Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo
225 9
6. Mikrobiologija s parazitologijo 45 3
7. Psihologija
45 3
8. Izbirni predmet 1 45 3
9. Izbirni predmet 2 45 3
Skupaj 1270 60

Predmetnik 2. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 310 12
2. Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
380 15
3. Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah 120 5
4. Diagnostično - terapevtski program
145 7
5. Supervizija
55 3
6. Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
45 3
7. Prehrana in dietetika 45 3
8. Javno zdravje
45 3
9. Zdravstvena in socialna zakonodaja
45 3
10. Izbirni predmet 3 45 3
11. Izbirni predmet 4 45 3
Skupaj 1280 60

Predmetnik 3. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
410 16
2. Zdravstvena nega in mentalno zdravje 195 8
3. Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
225 9
4. Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
230 9
5. Organizacija dela v zdravstveni negi
55 3
6. Sociologija zdravja in bolezni
45 3
7. Izbirni predmet 5 45 3
8. Izbirni predmet 6 45 3
9. Diplomski izpit 100 6
Skupaj 1350 60

Izbirni predmeti

Naziv predmeta
1. Načini komuniciranja v zdravstveni negi
2. Organizacija zdravstvene nega v primarnem zdravstvenem varstvu
3. Varno delovno okolje v zdravstveni negi
4. Angleški strokovni jezik
5. Nemški strokovni jezik
6. Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo
7. Zdravstvena nega diabetičnega stopala
8. Zdravstvena nega bolnikov z obstruktivnimi pljučnimi obolenji
9. Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu
10. Paliativna oskrba
11. Veliki javnozdravstveni problemi
12. Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo
13. Izbrana poglavja iz gerontologije
14. Intenzivna medicina in nega bolnika na intenzivnem oddelku
15. Kakovost in varnost v zdravstvu
16. Z dokazi podprta zdravstvena nega
17. Urgentna medicina
18. Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z duševno motnjo
19. Vzpostavitev in vzdrževanje humane laktacije
20. Holistični model zdravstvene obravnave
21. Podjetništvo v zdravstveni negi
22. Zdravstvena pismenost starih ljudi