| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Predmetnik

Predmetnik 1. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega in raziskovanje
685 27
2. Etika in filozofija zdravstvene nege
45 3
3. Promocija zdravja in načela poučevanja
60 4
4. Anatomija, fiziologija in patologija
75 5
5. Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo
225 9
6. Mikrobiologija s parazitologijo 45 3
7. Psihologija
45 3
8. Izbirni predmet 1 45 3
9. Izbirni predmet 2 45 3
Skupaj 1270 60

Predmetnik 2. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 310 12
2. Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
380 15
3. Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah 120 5
4. Diagnostično - terapevtski program
145 7
5. Supervizija
55 3
6. Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
45 3
7. Prehrana in dietetika 45 3
8. Javno zdravje
45 3
9. Zdravstvena in socialna zakonodaja
45 3
10. Izbirni predmet 3 45 3
11. Izbirni predmet 4 45 3
Skupaj 1280 60

Predmetnik 3. letnika

Naziv predmeta Kontaktne ure KT
1. Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
410 16
2. Zdravstvena nega in mentalno zdravje 195 8
3. Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
225 9
4. Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
230 9
5. Organizacija dela v zdravstveni negi
55 3
6. Sociologija zdravja in bolezni
45 3
7. Izbirni predmet 5 45 3
8. Izbirni predmet 6 45 3
9. Diplomski izpit 100 6
Skupaj 1350 60

Izbirni predmeti

Naziv predmeta
1. Načini komuniciranja v zdravstveni negi
2. Organizacija zdravstvene nega v primarnem zdravstvenem varstvu
3. Varno delovno okolje v zdravstveni negi
4. Angleški strokovni jezik
5. Nemški strokovni jezik
6. Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo
7. Zdravstvena nega diabetičnega stopala
8. Zdravstvena nega bolnikov z obstruktivnimi pljučnimi obolenji
9. Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu
10. Paliativna oskrba
11. Veliki javnozdravstveni problemi
12. Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo
13. Izbrana poglavja iz gerontologije
14. Intenzivna medicina in nega bolnika na intenzivnem oddelku
15. Kakovost in varnost v zdravstvu
16. Z dokazi podprta zdravstvena nega
17. Urgentna medicina
18. Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z duševno motnjo
19. Vzpostavitev in vzdrževanje humane laktacije
20. Holistični model zdravstvene obravnave
21. Podjetništvo v zdravstveni negi
22. Zdravstvena pismenost starih ljudi