Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Paliativna oskrba - 2. stopnja

Splošno o programu paliativne oskrbe

Naslov/ime študijskega programa: Paliativna oskrba
Stopnja in vrsta študijskega programa: podiplomski – magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naslov: magister / magistrica paliativne oskrbe

Kratica strokovnega naslova: mag. pal. osk.

Trajanje študija: 2 leti (120 KT)

Način in oblike izvajanja študija: Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo potekali predmeti zaporedno.