| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Paliativna oskrba - 2. stopnja

Splošno o programu paliativne oskrbe

Naslov/ime študijskega programa: Paliativna oskrba
Stopnja in vrsta študijskega programa: podiplomski – magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naslov: magister / magistrica paliativne oskrbe

Kratica strokovnega naslova: mag. pal. osk.

Trajanje študija:
2 leti (120 KT)

Raven SOK: 8

Raven EOK: 7

Raven EOVK: Druga stopnjaNačin in oblike izvajanja študija: Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo potekali predmeti zaporedno.