| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Izobraževanje za mentorje

V okviru evropskega razvojnega in raziskovalnega projektaQuality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju, smo razvili program usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. 

 

Program je pripravljen na osnovi raziskovalnih dokazov in obsega tri vsebinske module:

  • (1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
  • (2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
  • (3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.

 

Program usposabljanja obsega 60 pedagoških ur. Polovica programa (30 ur) se bo izvedla neposredno v učilnici, v obliki predavanj, delavnic in študij primerov. Druga polovica programa (30 ur) se bo izvedla virtualno, preko spletne učilnice (na daljavo), v obliki samoizobraževanja.

 

Z namenom, da omogočimo kliničnim mentorjem udeležbo, je bilo načrtovano usposabljanje v treh celodnevnih terminih (od 8.00 do 16.30 ure) v naslednjih terminih:

  • Skupina A: 12. 2. 2020, 11. 3. 2020, 8. 4. 2020.
  • Skupina B: 13. 2. 2020, 12. 3. 2020, 9. 4. 2020.

 

V prilogah so objavljene dodatne informacije in program usposabljanja.


Zaradi epidemije Covid-19 se bosta zadnji dve srečanji ''v živo'' izvedli v septembru in oktobru 2020. Predvideni termini:

  • Skupina A: 15. 9. 2020, 13. 10. 2020
  • Skupina B: 16. 9. 2020, 14. 10. 2020
Srečanja bodo vsakič potekala od 8.00 do 16.30 ure.
Dostop do e-učilnice: http://qualment.vzsce.si   
Utrinki s prvih usposabljanj


Na povezavi https://youtu.be/TGnjDlRmJwY je objavlje tudi kratek videoposnetek iz usposabljanja.