| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist s projektom Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje.

V Evropi vsako leto doživi srčni zastoj med 350.000 in 400.000 ljudi, v Sloveniji okoli 1600, v mestu Celju pa okoli 40 - 50 oseb letno. Pri nenadnem srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so ponavadi prisotni samo laiki, veliko manj verjetno je, da je takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Laiki so zato najpomembnejši izvajalci zaporedja ukrepov in postopkov (t.i. veriga preživetja), s ciljem ponovne vzpostavitve delovanja srca. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerim opravimo defibrilacijo (ponovna vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma), je pomemben člen te verige, ki lahko edini ponovno vzpostavi delovanje srca. Podatki o lokacijah defibrilatorjev  (AED baza Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni ažuriran, po drugi strani pa zaradi stresne situacije za udeležene ni ustrezna oblika pridobivanja informacij. Lokacije defibrilatorjev niso ustrezno označene, hkrati pa laična javnosti ni ustrezno seznanjena ne s pomenom in načinom njihove uporabe kot tudi ne z lokacijami AED-jev. V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje, ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.

V projektu kot pedagoški mentor sodeluje prodekan za raziskovalno delo viš. pred. dr. Roman Parežnik, strokovna mentorica iz Koronarnega kluba Celje ga. Sonja Urbancl ter šest študentov, in sicer: dva študenta zdravstvene nege (Visoka zdravstvena šola v Celju), dva študenta logistike sistemov (Fakulteta za logistiko, UM), ena študentka managementa znanja (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) ter ena študentka psihologije (Filozofska fakulteta, UL).

Projekt bo trajal od 18. marca 2019 do 17. julija 2019.