| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni Erasmus+ projekt QualMent

Visoka zdravstvena šola v Celju je koordinator evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju.

V projektu, ki se bo izvajal od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020, kot partnerji sodelujejo: Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN), Univerza v Oulu (Finska), Univerza Alicante (Španija) in Univerza zdravstvenih ved (Litva).  

Projekt je namenjen razvoju programa usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov dodiplomskih študijskih programov na področju zdravstvene nege, usklajenih z EU direktivo. Na podlagi raziskovalnih dokazov bomo oblikovali model kompetenc, ki bo podlaga za pripravo izobraževalnega programa za klinične mentorje. Program izobraževanja bomo testno izvedli v obdobju 2019-2020 v obliki predavanj, učnih delavnic in učenja na daljavo.
Uradna spletna stran projekta je na povezavi https://www.qualment.eu