| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni raziskovalni projekt CompRU

Visoka zdravstvena šola v Celju se vključuje v mednarodno raziskavo z naslovom »Raziskovalne kompetence«, ki poteka v okviru raziskovalnega in razvojnega projekta Competence of the use of research knowledge in nursing – International evaluation and comparison – CompRU.

Raziskavo vodita Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work in University of Turku, Department of Nursing Science, Finska.  V raziskavi sodelujejo še visokošolski zavodi iz Švedske, Poljske in Češke.

Namen raziskave je oceniti kompetence študentov zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov glede raziskovalnega znanja.

Na dokazih temelječa praksa se smatra kot bistveno orodje za izboljšanje učinkovitosti zdravstvene nege. Pri tem je raziskovalno znanje osrednjega pomena. V tej študiji se raziskovalno znanje nanaša na pridobivanje, prebiranje, vrednotenje in izvajanje znanstvenih raziskovalnih informacij.

Anketni vprašalnik, ki bo uporabljen v okviru raziskave je sestavljen iz treh poglavij: splošno znanje o raziskovanju, uporaba raziskovalnega znanja z ozirom na različne situacije ter ocena sposobnosti uporabe raziskovalnega znanja.

V raziskavo, v okviru projekta CompRU se lahko po opredeljenih kriterijih vključijo na fakultetah/visokih šolah:

·        redni in izredni študenti, ki so v 6. semestru študija in absolventi.

in v kliničnem okolju (bolnišnice):

·        diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki,

·        glavne medicinske sestre,

·        namestnice glavnih medicinskih sester,

ki so zaposlene na internističnih in kirurških oddelkih:

·        za nedoločen čas,

·        za določen čas,

·        več kot en mesec.

S vključitvijo čim večjega števila študentov/medicinskih sester/zdravstvenikov v raziskavo bomo dobili bolj jasno sliko o njihovih raziskovalnih kompetencah. Njihovi odgovori nam bodo v pomoč, da odgovorimo na ključno vprašanje, kako in v kateri smeri bi moralo potekati poučevanje in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje v zdravstveni negi za promocijo raziskovanja in na dokazih temelječe prakse.

Vodja projekta: dr. Asta Heikkilä

Člani mednarodne raziskovalne skupine: doc. dr. Bojana Filej, viš. pred. mag. Hilda Maze, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, Katja Esih in mag. Jerneja Meža.