| SI | EN

Faze projekta

Trenutno poteka prva raziskava v sklopu projekta: Vpliv izobraževalnega programa paliativne oskrbe na znanje, prakso in težave na področju paliativne oskrbe pri zdravstvenih delavcih Splošne bolnišnice Celje in v domovih starejših.