| SI | EN

Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bomo ugotovili premajhno stopnjo prepoznavanja potrebe po paliativni oskrbi v SBC, nezadostno ukrepanje po prepoznavi potrebe po paliativni oskrbi, izboljšanje kakovosti paliativne oskrbi po izobraževalnem programu, možnosti izboljšanja organizacije paliativne oskrbe, obstoj razlik v odnosu do paliativne oskrbe med različnimi poklicnimi skupinami z možnostjo ukrepanja, obstoj razlik med bolniki in svojci ter zaposlenimi z možnostjo upoštevanja teh razlik in ukrepanja za zmanjšanje teh razlik.

Praktično uporabnost rezultatov raziskave vidimo v izboljšanju celostne obravnave bolnikov v paliativni oskrbi v Splošni bolnišnici Celje.