Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bomo ugotovili premajhno stopnjo prepoznavanja potrebe po paliativni oskrbi v SBC, nezadostno ukrepanje po prepoznavi potrebe po paliativni oskrbi, izboljšanje kakovosti paliativne oskrbi po izobraževalnem programu, možnosti izboljšanja organizacije paliativne oskrbe, obstoj razlik v odnosu do paliativne oskrbe med različnimi poklicnimi skupinami z možnostjo ukrepanja, obstoj razlik med bolniki in svojci ter zaposlenimi z možnostjo upoštevanja teh razlik in ukrepanja za zmanjšanje teh razlik.

Praktično uporabnost rezultatov raziskave vidimo v izboljšanju celostne obravnave bolnikov v paliativni oskrbi v Splošni bolnišnici Celje.