| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Namen in cilji projekta

Namen raziskovalnega projekta je izboljšati celostno obravnavo bolnikov v paliativni oskrbi v Splošni bolnišnici Celje.

Cilji raziskovalnega projekta:

  • Ugotoviti stopnjo prepoznavanja potrebe po paliativni oskrbi v SBC;
  • Ugotoviti sedanjo prakso ukrepanja po prepoznavi potrebe po paliativni oskrbi v SBC;
  • Izdelati program izobraževanja  za zdravstveno nego s področja paliativne oskrbe;
  • Ugotoviti vpliv izobraževalnega programa na kakovost celostne obravnave v paliativni oskrbi;
  • Ugotoviti sedanjo organizacijo paliativne oskrbe v SBC in predlagati morebitne spremembe;
  • Ugotoviti morebitne razlike v odnosu do paliativne oskrbe med različnimi poklicnimi skupinami zaposlenih v bolnišnici;
  • Ugotoviti morebitne razlike glede paliativne oskrbe med pričakovanji bolnikov in svojcev ter zaposlenimi v SBC.