Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Raziskovalni projekti študentov VZŠCE

Študenti VZŠCE se aktivno vključujejo v raziskovalno delo VZŠCE v okviru projektov VZŠCE, v okviru seminarskih del, projektnih nalog ter diplomskih del.

Sodelovanje študentske raziskovalne skupine VZŠCE na 8. Študentski konferenci zdravstvenih ved

Raziskovalno delo študentov v okviru projekta HLAW

Raziskovalno delo študentov v okviru diplomskih del in študentskih konferenc

Na povezavi so objavljeni povzetki diplomskih del.

Diplomant VZŠCE, Mirko Brglez je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in pred. Limonšek, objavil izvirni znanstveni članek v Reviji za zdravstvene vede (Journal of Health Sciences). Osnova članka je bila raziskava v okviru diplomskega dela. Članek na povezavi.

Študenti in diplomanti sodelujejo s svojimi prispevki tudi na študentskih konferencah. Na povezavi so njihovi prispevki.Diplomantka in magistrska študentka paliativne oskrbe na VZŠCE, Tina Razlag Kolar je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in viš. pred. mag. Tamare Štemberger Kolnik, objavila v mednarodni znanstveni monografiji z naslovom Multicultural society and Aging-challenges for Nursing in Europe, samostojno poglavje z naslovom Level of Health literacy among older adults. Znanstvena monografije je objavljena na povezavi.

Diplomantka na VZŠCE, Nataša Juhart je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in Nataše Leskovšek, mag. zdr. nege, strok. sod., objavila izvirni znanstveni članek v Reviji za zdravstvene vede (Journal of Health Sciences) z naslovom Prehranjevalne navade pacientov s kronično ledvično boleznijo vplivajo na kakovost življenja. Osnova članka je bila kvalitativna raziskava v okviru diplomskega dela. Članek je dosegljiv na povezavi.