| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Predstavitev primerov dobrih praks telesne dejavnosti starih ljudi

V mesecu novembru in decembru 2015 sta Tina Razlag Kolar, absolventka VZŠCE, in viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič obiskala stanovalce v naslednjih socialno varstvenih zavodih: Dom starejših Šentjur, Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Dom ob Savinji Celje. Omenjeni zavodi so v okviru projekta HLAW sodelovali pri prikazu primerov dobrih praks telesne dejavnosti njihovih stanovalcev. Predstavila sta ugotovitve raziskovalne skupine študentov s področja zdravstvene pismenosti in telesne dejavnosti starih ljudi. Opozorila sta, da stanje ni optimistično, zato bodo potrebne nadaljnje aktivnosti, ki bodo pripomogle k dvigu ozaveščenosti o pomenu zdravega in aktivnega staranja. Primeri dobrih praks telesne dejavnosti stanovalcev so predstavljeni v priloženem filmu, ki ga je izdelala raziskovalna skupina študentov v okviru mednarodne poletne šole HLAW 2015. S primeri dobrih praks smo želeli opozoriti, da se v socialno varstvenih zavodih namenja veliko pozornosti telesni dejavnosti stanovalcev, saj se slednji zavedajo, da redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na funkcionalno sposobnost stanovalcev.


Utrinki z obiskov socialno varstvenih zavodov