| SI | EN

Implementacija bolonjskega procesa

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila s projektom Mentorji kot spodbujevalci razvoja profesionalnih kompetenc uspešna na javnem razpisu »Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. 

Projekt se je izvajal v obdobju od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 in smo ga uspešno zaključili. Udeleženci delavnic - mentorji študentom iz kliničnega so pridobili potrebna znanja za uspešno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov.

Utrinki z delavnic