| SI | EN

Strokovni partnerji

Visoka zdravstvena šola v Celju je za zagotavljanje kakovostne organizacije in izvedbe študijskega programa vzpostavila tesno sodelovanje s pomembnimi institucijami na področju zdravstva:
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Srednja zdravstvena šola Celje,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje,
 • Društvo za laktacijo in dojenje Slovenije,
 • Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja,
 • Varuh človekovih pravic RS,
 • Center za razvojno nevroznanost, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta UL,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč demenci Spominčica Šentjur,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje,
 • Hospic, Območni odbor Celje.

Visoka šola dobro sodeluje tudi z regijskimi zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi in z zavodi v drugih regijah, s pomočjo katerih zagotavlja izvedbo kliničnega usposabljanja študentov:
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
 • Bolnišnica Topolšica,
 • Splošna bolnišnica Trbovlje,
 • Splošna bolnišnica Brežice,
 • Splošna bolnišnica »dr. Jožeta Potrča« Ptuj,
 • Dom ob Savinji Celje,
 • Dom Lipa Štore,
 • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
 • Lambrechtov dom Slovenske Konjice,
 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
 • Thermana Laško, d.d.,
 • Dom Nine Pokorn Grmovje,
 • Dom upokojencev Polzela,
 • Dom za varstvo odraslih Velenje,
 • Dom Tisje Šmartno pri Litiji,
 • Dom starejših Šentjur,
 • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
 • Dom počitka Mengeš,
 • Dom upokojencev Impoljca,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, 
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
 • Zdravstveni dom Šentjur,
 • Zdravstveni dom Celje,
 • Zdravstveni dom Domžale,
 • Zdravstveni dom Trbovlje,
 • Zdravstveni dom Hrastnik,
 • Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje,
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
 • Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec,
 • Zdravstveni dom Sevnica,
 • Zdravstveni dom Litija,
 • Zdravstveni dom Zagorje ob Savi in
 • Zdravstveni dom Krško.