| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Strokovni partnerji

Visoka zdravstvena šola v Celju je za zagotavljanje kakovostne organizacije in izvedbe študijskega programa vzpostavila tesno sodelovanje s pomembnimi institucijami na področju zdravstva:
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Srednja zdravstvena šola Celje,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje,
 • Društvo za laktacijo in dojenje Slovenije,
 • Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja,
 • Varuh človekovih pravic RS,
 • Center za razvojno nevroznanost, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta UL,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč demenci Spominčica Šentjur,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje,
 • Hospic, Območni odbor Celje.

Visoka šola dobro sodeluje tudi z regijskimi zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi in z zavodi v drugih regijah, s pomočjo katerih zagotavlja izvedbo kliničnega usposabljanja študentov:
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
 • Bolnišnica Topolšica,
 • Splošna bolnišnica Trbovlje,
 • Splošna bolnišnica Brežice,
 • Splošna bolnišnica »dr. Jožeta Potrča« Ptuj,
 • Dom ob Savinji Celje,
 • Dom Lipa Štore,
 • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
 • Lambrechtov dom Slovenske Konjice,
 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
 • Thermana Laško, d.d.,
 • Dom Nine Pokorn Grmovje,
 • Dom upokojencev Polzela,
 • Dom za varstvo odraslih Velenje,
 • Dom Tisje Šmartno pri Litiji,
 • Dom starejših Šentjur,
 • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
 • Dom počitka Mengeš,
 • Dom upokojencev Impoljca,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, 
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
 • Zdravstveni dom Šentjur,
 • Zdravstveni dom Celje,
 • Zdravstveni dom Domžale,
 • Zdravstveni dom Trbovlje,
 • Zdravstveni dom Hrastnik,
 • Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje,
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
 • Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec,
 • Zdravstveni dom Sevnica,
 • Zdravstveni dom Litija,
 • Zdravstveni dom Zagorje ob Savi in
 • Zdravstveni dom Krško.