| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

izr. prof. dr. Satu Elo

Satu Elo je doktorica znanosti in diplomirana medicinska sestra, ki se je leta 1998 specializirala za oskrbo starejših. Leta 2002 je uspešno zaključila magistrski študij s področja zdravstvenih ved. Doktorirala je leta 2006 in prejela posebno nagrado za najboljše doktorsko delo na Medicinski fakulteti v Oulu. Zaposlena je na Univerzi v Oulu, Inštitutu za zdravstvene vede (Institute for Health Sciences) od leta 2002 dalje. Je aktivna članica in podpredsednica Finskega združenja za raziskave na področju znanosti zdravstvene nege. Njeno raziskovalno področje in poučevanje se osredotočata na zdravstveno nego starostnika in okolje. Njen najpogosteje citiran članek obravnava uporabo kvalitativne analize besedila na področju raziskovanja v zdravstveni negi. Njeno interesno raziskovalno področje je proučevanje dobrega počutja starejših ljudi z vidika podpornega fizičnega, socialnega kot tudisimboličnega  okolja starostnikov v domači oskrbi, in negovalno okolje starostnikov, ki trpijo zaradi motenj spomina.
Na VZŠCE je habilitirana kot izredna profesorica in je nosilka predmeta Paliativna oskrba pacientov z demenco na magistrskem študijskem programu Paliativna oskrba.